Super User

Super User

دوشنبه, 08 -2666 07:57

تست پزچم

پایه پرچم

انواع پایه های پرچم
برای هر پرچم با توجه به مدل و نوع مصرفی که دارد پایه های مخصوصی در جنس ها و مدل های گوناگون تولید میشود.

 

 

 

پایه سنگی

ابعاد: گوناگون
جنس: ژرسه، پلی استر، ساتن
ریشه: بدون ریشه
چاپ: سیلک، دیجیتال، لیزر

 

 

 

 

پایه استیل تک میله

ابعاد: گوناگون
جنس: ژرسه، پلی استر، ساتن
ریشه: بدون ریشه
چاپ: سیلک، دیجیتال، لیزر

 

 

 

 

 

پایه استیل دو میله

ابعاد: گوناگون
جنس: ژرسه، پلی استر، ساتن
ریشه: بدون ریشه
چاپ: سیلک، دیجیتال، لیزر

 

 

 

 

پایه استیل مدل L

ابعاد: گوناگون
جنس: ژرسه، پلی استر، ساتن
ریشه: بدون ریشه
چاپ: سیلک، دیجیتال، لیزر

 

 

 

 

پایه استیل مدل T

ابعاد: گوناگون
جنس: ژرسه، پلی استر، ساتن
ریشه: بدون ریشه
چاپ: سیلک، دیجیتال، لیزر

 

 

 

 

پایه پلکسی

ابعاد: گوناگون
جنس: ژرسه، پلی استر، ساتن
ریشه: بدون ریشه
چاپ: سیلک، دیجیتال، لیزر

 

 

 

 

پایه خاتم

ابعاد: گوناگون
جنس: ژرسه، پلی استر، ساتن
ریشه: بدون ریشه
چاپ: سیلک، دیجیتال، لیزر

 

 

 

 

پایه ماشینی

ابعاد: گوناگون
جنس: ژرسه، پلی استر، ساتن
ریشه: بدون ریشه
چاپ: سیلک، دیجیتال، لیزر

 

 

 

 

میله یادبود

ابعاد: گوناگون
جنس: ژرسه، پلی استر، ساتن
ریشه: بدون ریشه
چاپ: سیلک، دیجیتال، لیزر
پنج شنبه, 17 بهمن 1398 17:12

گالری تصاویر

1
1
10
11
12
15
18
19
2
20
21
22
23
3
3
4
41
42
45
48
5
50-(2)
54
55
57
58
59
6
60
62
63
64
65
66
67
69
7
70
72
73
75
76
77
8
81
89
9
90
91
95
PUZZLE

سه شنبه, 21 آبان 778 09:48

هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی

انواع هدایای تبلیغاتی
ادامه حیات یک ملت در گرو زنده نگهداشتن ارزش ها و آرمان های آن ملت است. مناسبت های ملی و مذهبی، همه ساله بهانه ای برای پاسداشت و حراست و احیا این ارزش ها و آرمان ها است. استفاده از نماد ها و سمبل ها در راهپیمایی هایی نقش بسیار مهمی در این امر دارد. لذا پرچم ها جزو غیر قابل انکاری از مراسم و اعیاد ملی و مذهبی است.

 

 

هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی

ابعاد: 20×30
جنس: ساتن مات، ساتن براق، جیر
ریشه: بدون ریشه، ریشه دار
چاپ: سیلک، دیجیتال
ابعاد: 20×30
جنس: ساتن مات، ساتن براق، جیر
ریشه: بدون ریشه، ریشه دار
چاپ: سیلک، دیجیتال
ابعاد: 20×30
جنس: ساتن مات، ساتن براق، جیر
ریشه: بدون ریشه، ریشه دار
چاپ: سیلک، دیجیتال
یکشنبه, 12 بهمن 1399 09:49

ابرپرچم

ابرپرچم

پرچم های بزرگ شهری
ادامه حیات یک ملت در گرو زنده نگهداشتن ارزش ها و آرمان های آن ملت است. مناسبت های ملی و مذهبی، همه ساله بهانه ای برای پاسداشت و حراست و احیا این ارزش ها و آرمان ها است. استفاده از نماد ها و سمبل ها در راهپیمایی هایی نقش بسیار مهمی در این امر دارد. لذا پرچم ها جزو غیر قابل انکاری از مراسم و اعیاد ملی و مذهبی است.

 

 

ابرپرچم

ابرپرچم

ابرپرچم

     
ابعاد: گوناگون
جنس: ژرسه، پلی استر، ساتن
ریشه: بدون ریشه
چاپ: سیلک، دیجیتال، لیزر
ابعاد: گوناگون
جنس: ژرسه، پلی استر، ساتن
ریشه: بدون ریشه
چاپ: سیلک، دیجیتال، لیزر
ابعاد: گوناگون
جنس: ژرسه، پلی استر، ساتن
ریشه: بدون ریشه
چاپ: سیلک، دیجیتال، لیزر
سه شنبه, 21 آبان 778 09:01

سایر پرچم ها

سایر پرچم ها

پرچم های ماشینی، دستی و یادبود
ادامه حیات یک ملت در گرو زنده نگهداشتن ارزش ها و آرمان های آن ملت است. مناسبت های ملی و مذهبی، همه ساله بهانه ای برای پاسداشت و حراست و احیا این ارزش ها و آرمان ها است. استفاده از نماد ها و سمبل ها در راهپیمایی هایی نقش بسیار مهمی در این امر دارد. لذا پرچم ها جزو غیر قابل انکاری از مراسم و اعیاد ملی و مذهبی است.

 

 

پرچم ماشینی

پرچم دستی

پرچم یادبود

ابعاد: گوناگون
جنس: ساتن، کاغذی، جیر
ابعاد: گوناگون
جنس: ساتن، کاغذی، جیر
ابعاد: گوناگون
جنس: ساتن، کاغذی، جیر
سه شنبه, 21 آبان 778 09:04

محصول ویژه

محصول ویژه

برای تبلیغات خاص و منحصر به فرد
ادامه حیات یک ملت در گرو زنده نگهداشتن ارزش ها و آرمان های آن ملت است. مناسبت های ملی و مذهبی، همه ساله بهانه ای برای پاسداشت و حراست و احیا این ارزش ها و آرمان ها است. استفاده از نماد ها و سمبل ها در راهپیمایی هایی نقش بسیار مهمی در این امر دارد. لذا پرچم ها جزو غیر قابل انکاری از مراسم و اعیاد ملی و مذهبی است.

 

پرچم ویژه تشریفات

پرچم ویژه رومیزی

پرچم ویژه اهتزاز

   
ابعاد: 90×150
جنس: ساتن مات، ساتن براق، جیر
ریشه: بدون ریشه، ریشه دار
چاپ: سیلک، دیجیتال، پفکیف لیزر
ابعاد: 20×30
جنس: ساتن مات، ساتن براق، جیر
ریشه: بدون ریشه، ریشه دار
چاپ: سیلک، دیجیتال، پفکیف لیزر
ابعاد: گوناگون
جنس: ژرسه، پلی استر، ساتن
ریشه: بدون ریشه
چاپ: سیلک، دیجیتال، لیزر
سه شنبه, 21 آبان 778 08:46

ریسه و پلاکارد

ریسه و پلاکارد

مناسب برای اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی
ادامه حیات یک ملت در گرو زنده نگهداشتن ارزش ها و آرمان های آن ملت است. مناسبت های ملی و مذهبی، همه ساله بهانه ای برای پاسداشت و حراست و احیا این ارزش ها و آرمان ها است. استفاده از نماد ها و سمبل ها در راهپیمایی هایی نقش بسیار مهمی در این امر دارد. لذا پرچم ها جزو غیر قابل انکاری از مراسم و اعیاد ملی و مذهبی است.

 

 

ریسه

پلاکارد

ابعاد: گوناگون
جنس: ساتن براق، چلوار
ابعاد: گوناگون
جنس:  چلوار
سه شنبه, 21 آبان 778 09:51

سازه های تبلیغاتی

سازه های تبلیغاتی

انواع میله و دکل در اندازه های مختلف
یکی از مهمترین بخش‌های اطلاع رسانی عمومی ،سازه های تبلیغاتی است .از جمله مهمترین سازه های تبلیغاتی می توان به انواع بیلبورد، لایت باکس، بیلبوردهای ثابت و متحرک، استرابورد، لمپوست بنر، بیلبورد های دیجیتال و بیلبورد های سه بعدی اشاره کرد.

 

 

سازه های تبلیغاتی

سازه های تبلیغاتی

سازه های تبلیغاتی

ابعاد: گوناگون
جنس: آهن
ریشه:

میله، دکل، بیلبورد، استرابورد، پایه بنر، استند های تبلیغاتی،

بست U، پاتربند، لمپوستر، قاصدک

ابعاد: گوناگون
جنس: آهن
ریشه:

میله، دکل، بیلبورد، استرابورد، پایه بنر، استند های تبلیغاتی،

بست U، پاتربند، لمپوستر، قاصدک

ابعاد: گوناگون
جنس: آهن
ریشه:

میله، دکل، بیلبورد، استرابورد، پایه بنر، استند های تبلیغاتی،

بست U، پاتربند، لمپوستر، قاصدک

 

 

 

سه شنبه, 21 آبان 778 08:58

پایه پرچم

پایه پرچم

انواع پایه های پرچم
برای هر پرچم با توجه به مدل و نوع مصرفی که دارد پایه های مخصوصی در جنس ها و مدل های گوناگون تولید میشود.

 

 

پایه گرد خورشیدی

پایه ماشینی

میله یادبود

جنس: چدن
مدل: خورشیدی
جنس: چدن
مدل: پنجه شیری
جنس: سنگ
مدل: پایه سنگی

 

 

 

پایه استیل تک میله

پایه استیل دو میله

پایه استیل مدل L

جنس: استیل
مدل: استیل تک میله
جنس: استیل
مدل: استیلل دومیله
جنس: استیل
مدل: پایه L

 

 

 

پایه استیل مدل T

پایه ماشینی

میله یادبود

جنس: استیل
مدل: پایه T
جنس: استیل
مدل: ماشینی
جنس: استیل
مدل: یادبود
دوشنبه, 19 -2665 08:37

بج سینه و اتیکت

بج سینه و اتیکت

مناسب برای نصب روی البسه
ادامه حیات یک ملت در گرو زنده نگهداشتن ارزش ها و آرمان های آن ملت است. مناسبت های ملی و مذهبی، همه ساله بهانه ای برای پاسداشت و حراست و احیا این ارزش ها و آرمان ها است. استفاده از نماد ها و سمبل ها در راهپیمایی هایی نقش بسیار مهمی در این امر دارد. لذا پرچم ها جزو غیر قابل انکاری از مراسم و اعیاد ملی و مذهبی است.

 

 

بج سینه

اتیکت

ابعاد: گوناگون
جنس: برنج، آلومینیوم، مولتی استایل
نوع: مات، براق، برش خورده، رنگی، پلی استر
آبکاری: طلایی، نقره ای
اتصال: آهن ربایی، سوزنی
ابعاد: گوناگون
جنس: برنج، آلومینیوم، مولتی استایل
صفحه1 از2